Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Tiesiskā un privātuma informācija

Nekādu garantiju un nekādas atbildības

Lai gan „Roche" velta daudz pūļu tam, lai sniegtu precīzu un jaunāko informāciju, mēs nepieņemam nekādas sūdzības un nesniedzam nekādas garantijas par šajā vietnē sniegtās informācijas precizitāti vai pilnīgumu, kā arī atsakāmies no jebkādas atbildības par šajā vai jebkurā ar šo vietni saistītā mājaslapā esošo informāciju. „Roche" jebkurā brīdī var mainīt šo vietni bez brīdinājuma, taču neuzņemas atbildību to atjaunināt. Visi lietotāji piekrīt, ka jebkura piekļuve šai vietnei un tās izmantošana, kā arī jebkuras citas vietnes izmantošana, uz kuru ir saite šajā vietnē, ir viņu pašu risks. Ne „Roche", ne arī kāda cita valsts, kas piedalās veidojot vai piedāvājot šo vietni vai citu vietni, uz kuru šajā ir saite, nekā nav atbildīga par jebkādu tiešu, nejaušu, netiešu, vai sodāmu kaitējumu, ko radītu jūsu piekļuve, izmantošana vai nespēja izmantot šo vietni vai jebkuru citu vietni, uz kuru ir saite šajā vietnē, kā arī jebkuras šajās vietnēs esošās informācijas kļūdu vai trūkumu dēļ.
 

Nekādu piedāvājumu un nekādu lūgumu

Informācija, kas sniegta šajā vietnē, nav piedāvājums vai lūgums iegādāties, tirgot vai slēgt kādus līgumus par „Roche" vērtspapīriem. Investoriem nevajadzētu izmantot šo informāciju, lai pieņemtu lēmumus par investīcijām.
 

Uz nākotni orientēta informācija

Šajā lappusē var būt uz nākotni orientēta informācija. Šādā informācijā var būt dažādas nozīmīgas neskaidrības, ieskaitot zinātniskus, komerciālus, ekonomiskus un finansiālus faktorus, tāpēc patiesie rezultāti var būtiski atšķirties no šeit dotajiem.
 

Atsauces

Atsauces uz trešo personu lappusēm tiek dotas tikai ērtības labad. Mēs nepaužam nekādu viedokli par trešo personu lappusēs sniegto informāciju un noteikti atsakāmies no jebkādas atbildības par trešo personu informāciju un tās izmantojumu.
 

Preču zīmes

Visas minētās preču zīmes pieder vai ir licencētas „Roche" grupas loceklim.

 

Autortiesības

„Roche" vietne un tajā esošo un norādītā informācija ir sniegta tikai informatīvos nolūkos. Jebkāda kopēšana, nodošana vai cita lietošana ir stingri aizliegta. Lūgums atļaut kopēt jebkuru šajā vietnē esošo informāciju jāiesniedz „Roche" vietnes administratoram.
 

Privātuma politika F. Hoffmann La-Roche AG interneta privātuma politikas paziņojums

Paldies, ka apmeklējāt „Roche" vietni vai sazinājāties ar mums pa e-pastu.

„Roche" saprot, cik svarīgi ir aizsargāt mūsu vietņu apmeklētāju privātumu un ka informācija par jūsu veselību ir īpaši slepena. Tāpēc mēs darām vidu, lai nodrošinātu pasaules datu aizsardzības prasības. Mēs apstrādājam jūsu „personiskos datus" atbilstoši „Roche personas datu aizsardzības direktīvai" un ES, Šveices un citiem spēkā esošajiem vietējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu glabāšanu, apstrādi, saņemšanu un nodošanu.

„Roche" vietnēm, kurās sniegta šī privātuma politika („politika") un kurās jūs tiekat lūgts sniegt kādu informāciju, ir uzticēts vākt, apstrādāt un glabāt jūsu personisko informāciju, izvērojot šo politiku, kā arī spēkā esošos likumus un noteikumus. Šī politika tiek piemērota personiskajai informācijai (kā norādīts tālāk), ka savākta no „Roche" interneta resursiem un komunikācijas līdzekļiem (piemēram, vietnēm, e-vēstulēm un citiem interneta līdzekļiem), kas dod norādi uz šo politiku. Šī politika netiek piemērota personiskajai informācijai, kas ir savākta no neinterneta resursiem un komunikācijas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad šāda informācija sakrīt ar personisko informāciju, ko „Roche" ir savākusi internetā. Šī politika netiek piemērota arī trešo valstu interneta resursiem, uz kuriem var būt saite „Roche" vietnēs un kur „Roche" nekontrolē šādu resursu saturu vai privātuma politiku.

Mēs vācam personisku informāciju par jums, ja vien piekrītat to mums sniegt. Mēs nenododam nekādu jūsu personisko informāciju trešām personām to mārketinga mērķiem, ja vien jūs neesat skaidri mums to ļāvis. Apskatiet šo privātuma politikas paziņojumu, ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs vācam, izmantojam, nododam un glabājam informāciju internetā.

 • Vācamā informācija
 • Iespējamās izvēles
 • Drošība
 • Datu izmantošana
 • Dalīšanās ar datiem un to nodošana
 • Saites uz citām vietnēm
 • Privātuma politikas paziņojums bērniem
 • Papildu informācija par vietnēm
 • Piezīme komerciāliem un profesionāliem vietņu lietotājiem
 • Privātuma politikas paziņojuma atjauninājumi
 • Kā sazināties ar „Roche"

Vācamā informācija 
Ir divi galvenie veidi, kā „Roche" vāc informāciju par jums internetā:

Mūsu saņemtā informācija
- Personas identifikācijas informācija: varat apmeklēt mūsu interneta vietnes, nesniedzot nekādu personisko informāciju. Varat ievadīt savu personas identifikācijas informāciju (piemēram, vārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi vai citu informāciju) tikai tad, ja piekrītat mums to sniegt. Tāpat varat ievadīt informāciju par savu veselību, atbildot uz mūsu jautājumiem vai aptaujām.
- Apkopota informācija: dažos gadījumos mēs izdzēšam no jūtu sniegtajiem datiem jūsu personas identifikācijas informāciju un glabājam to apkopotā formā. Varam apvienot šos datus ar citu informāciju, lai saņemtu anonīmu, apkopotu statistisku informāciju (piemēram, apmeklētāju skaits, sākotnējā interneta pakalpojumu sniedzēja domēna vārds), kas ir mums noderīga, lai uzlabotu produktu un pakalpojumu kvalitāti.

Automātiski vācamā informācija
Mēs un daļa no trešo pušu piegādātājiem, ar kuriem sadarbojamies, automātiski saņem noteikta tipa informāciju, kad sazinās ar mums mūsu vietnē un daļā no e-vēstulēm, ko cits citam sūtām. Mūsu izmantotās automātiskās tehnoloģijas un pakalpojumi var ietvert, piemēram, tīmekļa serveru žurnālus / IP adreses, sīkdatnes, tīmekļa lappuses informatorus un trešo personu izmantotos un satura līdzekļus.

Tīmekļa servera žurnāli / IP adreses. IP adrese - numurs, kas piešķirts jūsu datoram, pieslēdzoties pie interneta. Visi datori internetā tiek identificēti, izmantojot IP adreses, kas ļauj datoriem un serveriem atpazīt citam citu un komunicēt savā starpā. „Roche" vāc IP adreses sistēmas administrēšanas vajadzībām un lai sniegtu apkopotu informāciju meitas uzņēmumu filiālēm, sadarbības partneriem un / vai pārdevējiem vietnes analīzes un efektivitātes uzraudzības vajadzībām.

Sīkdatnes. Sīkdatne - informācija, kas automātiski tiek ierakstīta jūsu datora cietajā diskā, kad pārlūkojat attiecīgās vietnes. Sīkdatne identificē serverim jūsu pārlūku. Sīkdatnes mums ļauj saglabāt informāciju serverī, lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas pieredzi, veiktu vietnes analīzi un uzraudzītu tās efektivitāti. Vairums tīmekļa pārlūku ir iestatīti, lai pieņemtu sīkdatnes, taču varat iestatīt savu pārlūku tā, lai tas nepieņemtu nekādas sīkdatnes vai informētu par sīkdatņu lejuplādēšanu. Taču atcerieties, ka dažas mūsu vietnes daļas var darboties nepareizi, ja atteiksieties pieņemt sīkdatnes.

Tīmekļa informatori Daļā tīmekļa lappušu vai e-vēstulēs „Roche" var izmantot populāru interneta tehnoloģiju, kas saukta par „tīmekļa informatoru" (saukti arī par „action tag" vai „clear GIF technology"). Tīmekļa lappuses informatori palīdz analizēt vietņu efektivitāti, mērot, piemēram, vietnes apmeklētāju skaitu vai apmeklētāju skaitu, kas nospieduši vietnes galvenos elementus.

Tīmekļa informatori, sīkdatnes un citas sekošanas tehnoloģijas automātiski nevāc informāciju par jūsu personas identitāti. Tikai tad, ja brīvprātīgi sniegsit savu identitātes informāciju, piemēram, reģistrējoties vai sūtot e-vēstules, šīs automātiskās sekošanas tehnoloģijas var tikt izmantotas, lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā lietojat vietnes un / vai ar interaktīvām vēstulēm, lai varētu tās padarīt jums noderīgākas.

Pakalpojumi: Dažās „Roche" vietnēs varam sniegt pakalpojumus, kas balstīti uz trešo pušu programmām un satura rīkiem, piemēram, Google Maps vai QUARTAL FLIFE. Šīs trešās puses var automātiski saņemt noteikta tipa informāciju katru reizi, kad pārlūkojat mūsu vietnes, kas izmanto šādas trešo personu programmas un rīkus.

Iespējamās izvēles
Varat izvēlēties vairākus variantus, kā izmantot mūsu vietnes. Varat izlemt nesniegt nekādu personas identifikācijas informāciju, neievadot to nekādās mūsu mājaslapā esošajās formās vai datu laukos un neizmantojot pieejamos personalizētos pakalpojumus. Ja izlemjat sniegt personas datus, jums ir tiesības jebkurā laikā apskatīt un labot savus datus, atverot programmu. Dažās vietnēs var tikt prasīta jūsu atļauja izmantot informāciju noteiktiem mērķiem, jūs varat tam piekrist vai nepiekrist. Ja izvēlaties konkrētus pakalpojumus vai komunikācijas līdzekļus, piemēram, e-vēstkopas, jebkurā laikā varēsiet no tiem atteikties, izmantojot jebkura līdzekļa dotās instrukcijas. Ja izlemjat atteikties no pakalpojuma vai komunikācijas līdzekļa, mēs ātri dzēsīsim jūsu informāciju, taču mums var vajadzēt papildu informāciju, lai varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Kā aprakstīts iepriekš, ja vēlaties neļaut sīkdatnēm sekot jūsu darbībām, kad pārlūkojat mūsu vietnes, varat iestatīt savu pārlūku tā, lai tas noraidītu visas sīkdatnes vai ziņotu, ka sīkdatne tiek lejuplādēta.

Drošība
„Roche" izmanto tehnoloģijas un drošības līdzekļos, noteikumus un citas procedūras, lai sargātu jūsu personisko informāciju no nesankcionētas piekļuves, neatļautas izmantošanas, publiskošanas, zaudēšanas vai iznīcināšanas. Lai nodrošinātu jūsu informācijas konfidencialitāti, „Roche" izmanto arī rūpnieciskas kvalitātes barjeras un paroļu aizsardzību. Taču arī jūsu personiskā atbildība ir nodrošināt, lai jūsu lietotais dators būtu adekvāti aizsargāts pret kaitīgu programmatūru, piemēram, Trojas zirgiem, datorvīrusiem un tārpiem. Saprotiet, ka, neizmantojot adekvātus drošības līdzekļus (piem., droša tīmekļa pārlūka konfigurācija, atjaunināta antivīrusu programmatūra, personisko barjeru programmatūra, neizmantot vai nenomāt nekādu programmatūru no apšaubāmiem avotiem), ir risks, ka jūsu dati un paroles, ko izmantojat piekļuvei pie datiem, var tikt atklātas nesankcionētām trešajām personām.

Datu izmantošana
„Roche", ieskaitot meitas uzņēmumus, nodaļas un grupas pasaulē un / vai uzņēmumi, kas ir pilnvaroti sniegt pakalpojumus mūsu vārdā, izmantos jebkuru jūsu personas identifikācijas informāciju, ko esat piekritis mums sniegt, ievērojot jūsu pieprasījumus. Mēs saglabāsim šīs informācijas kontroli un atbildību par tās izmantošanu. Daļa no šiem datiem var tikt glabāti vai apstrādāti datoros, kas ir citās jurisdikcijās, piemēram, ASV, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no tās jurisdikcijas, kurā dzīvojat. Šādos gadījumos nodrošināsim, lai būtu atbilstoša aizsardzība, prasot, lai jūsu datu apstrādē attiecīgajā valstī tiktu ievērotas datu aizsardzības normas, kas līdzinās tām, kas ir spēkā valstī, kurā dzīvojat.

Informācija tiek izmantota arī citiem cilvēkresursu mērķiem (efektivitātes vadībai, nepārtrauktības risinājumiem vai darbības pilnveidošanai), var būt mums noderīga, lai labāk saprastu jūsu vajadzības un veidus, kā varam uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus. Tā mums palīdz arī piemērot jums noteiktus komunikācijas līdzekļus, kas saistīti ar pakalpojumiem un reklāmu, kas varētu jūs interesēt. Piemēram, varat izanalizēt dzimumu un vecumu lietotājiem, kas apmeklē vietnes par konkrētām zālēm vai slimībām, un izmantot šo apkopoto informāciju datu analīzei uzņēmuma iekšienē vai dalīties tajā ar trešajām pusēm.


Dalīšanās ar datiem un to nodošana
„Roche" dalās ar jūsu personas identifikācijas datiem ar dažādiem trešajiem uzņēmumiem vai pārstāvjiem, kas piedāvā tehnoloģisko uzraudzību vai darbojas mūsu pilnvarojumā, lai veiktu komerciālas operācijas, piemēram, sniegtu klientiem pakalpojumus, sūtītu mārketinga informāciju par mūsu produktiem, pakalpojumiem un piedāvājumiem. Mēs varam arī dalīties ar personas identifikācijas datiem ar mūsu meitas uzņēmumiem un filiālēm. Visiem šiem uzņēmumiem un pārstāvjiem ir jāievēro mūsu privātuma politikas nosacījumi.

Mēs atklājam personas identifikācijas informāciju šādos gadījumos:
a) ja notiek ar datiem saistītas vietnes uzņēmuma pārdošana vai nodošana;
b) reaģējot uz attiecīgas tiesu varas institūcijas pieprasījumu vai tad, ja to prasa spēkā esoši likumi, tiesas orderi vai valdības noteikumi;
c) ja tas vajadzīgs korporatīvam auditam, izmeklēšanai, lai atbildētu uz sūdzību, vai drošības apdraudējuma gadījumā.

Netiek izmantots trešo pušu tiešajam mārketingam. Mēs nepārdosim vai citādi nenodosim personas identifikācijas informāciju, ko esat sniedzis mūsu vietnē, trešām pusēm viņu tiešajam mārketingam, ja vien nedosim jums skaidru paziņojumu par to un nesaņemsim jūsu atļauju tādā veidā dalīties ar jūsu datiem.

Sūtiet draugam vai kolēģim. Dažās „Roche" vietnēs var izvēlēties sūtīt saiti vai paziņojumu draugam vai kolēģim, novirzot viņus uz „Roche" vietni. E-pasta adreses, ko varat norādīt draugam, tikt izmantotas, lai sūtītu jūsu draugam informāciju jūsu vārdā, un „Roche" vai trešās personas nevāks un neizmantos to nekādiem citiem mērķiem.

Google Analytics. Roche vietnes var izmantot Google Analytics, Google, Inc. sniegto tīmekļa analīzes pakalpojumu. Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas ir jūsu datorā ierakstāmi teksta faili, lai palīdzētu analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Informācija, ko sīkdatne izveido par jūsu vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), tiks nodota un glabāta Google serveros, kas atrodas Savienotajās Valstīs. Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu lietoto vietni, veidojot vietnes administratoram pārskatus par vietnes aktivitāte un sniedzot citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes aktivitāti un interneta lietošanu. Google var nodot šo informāciju arī trešām pusēm, ja to prasa likumi vai ja trešās puses apstrādā informāciju Google pilnvarojumā. Google nesaistīs jūsu IP adresi ne ar kādiem citiem Google rīcībā esošiem datiem. Varat atteikties no sīkdatņu lietošanas, izvēloties attiecīgus sava pārlūka parametrus, taču, kā minēts iepriekš, atcerieties, ka tādā gadījumā jums var nebūt pieejamas dažas „Roche" vietnes iespējas. Izmantojot „Roche" vietni, jūs ļaujat Google apstrādāt datus iepriekšminētajā veidā un minētajiem nolūkiem.

Saites uz citām vietnēm
Mūsu vietnēs ir saites uz citām vietnēm, kurās var būt mūsu apmeklētājiem noderīga informācija. Šis privātuma politikas paziņojums netiek piemērots šīm vietnēm, mēs iesakām ar tām tieši sazināties, ja vēlaties iegūt informāciju par viņu privātuma politiku.

Privātuma politikas paziņojums bērniem
Mūsu vietnes ir paredzētas pieaugušo auditorijai. Mēs nevācam nekādu personas identifikācijas informāciju, no personām, par kurām zinām, ka tās ir jaunākas par 13 gadu vecumu, iepriekš nepārliecinoties par viņu likumīga pārstāvja atļauju. Šādam likumīgajam pārstāvim ir tiesības pēc pieprasījuma pārlūkot bērna sniegto informāciju un / vai pieprasīt, lai tā tiktu dzēsta.

Papildu informācija par vietnēm
Ja vietnē ir konkrēti drošības noteikumi, kas atšķiras no šeit minētajiem, šie noteikumi tiks sniegti lappusē, kurā tiek vākta personas identifikācijas informācija.

Piezīme komerciāliem un profesionāliem vietņu lietotājiem
Ja jums ar „Roche" ir komerciālas vai profesionālas saites, mēs varam izmantot informāciju, ko sniedzat mūsu vietnēs, ieskaitot vietnes, kas paredzētas konkrēti komerciāliem un profesionāliem lietotājiem, lai apmierinātu jūsu vēlmes un attīstītu mūsu komerciālās saites ar jums un pusēm ko jūs pārstāvat. Mēs varam arī dalīties ar šādu informāciju ar mūsu pilnvarotajām trešajām pusēm.

Privātuma politikas paziņojuma atjauninājumi
Reizēm „Roche" var pārskatīt šo interneta privātuma politikas paziņojumu. Par visiem šī privātuma politikas paziņojuma grozījumiem nekavējoties tiks ziņots šajā lappusē. Ja turpināt izmantot mūsu vietnes pēc tam, kad esat informēts par mūsu privātuma politikas paziņojuma grozījumiem, tas nozīmē, ka jūs ļaujat izmantot no jauna sniegto informāciju, ievērojot papildinātā „Roche" privātuma politikas paziņojuma prasības. Šis privātuma politikas paziņojums stājas spēkā 2005. g. 1. novembrī.

Kā sazināties ar „Roche"
Ja jums ir jautājumi vai vēlaties, lai „Roche" papildinātu vai dzēstu jūsu profilu, sazinieties ar mums rakstveidā (pa pastu), izmantojot šādu adresi:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Switzerland

Ja nav skaidri norādīts citādi, šis privātuma politikas paziņojums tiek piemērots F. Hoffmann-La Roche Ltd or F. Hoffmann-La Roche Ltd vietnēm.