Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
teksta izmērsaaa
Latvia
hamburger overlay

Noteikumi un Nosacījumi

Lietošanas noteikumi un nosacījumi (“Lietošanas noteikumi”) attiecas uz Accu-Chek® tīmekļa vietni  (“Vietne”), kas atrodas accu-chek.com. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus. Lietojot Vietni, jūs piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem un visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Ja nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, nedrīkstat piekļūt Vietnei vai lietot to.

Vietne pieder “Roche Diabetes Care, Inc.” (“Roche”), tā uztur un finansē to. Viss oriģinālais šīs Vietnes saturs un funkcijas pieder “Roche”, tās var aizsargāt starptautiskas autortiesības, preču zīmes, patenti, tirdzniecības noslēpums un citas intelektuālā īpašuma vai  īpašuma tiesības.

“Roche” patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt vai grozīt šos Lietošanas noteikumus. Jūsu atbildība ir ik pa laikam apskatīt šos Lietošanas noteikumus, lai konstatētu izmaiņas vai grozījumus. Vietnes lietošanas turpināšana pēc izmaiņām vai grozījumiem nozīmē, ka jūs piekrītat šīm izmaiņām vai grozījumiem.

“Roche” pieliek lielas pūles un turpinās to darīt, lai šajā Vietnē iekļautu precīzu un aktuālu informāciju. Tomēr:

ŠĪ VIETNE UN SATURS TIEK PIEDĀVĀTS TĀDS, KĀDS TAS IR. “ROCHE”, CIKTĀL TO ATĻAUJ LIKUMI, NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, AR LIKUMU NOTEIKTAS VAI CITĀDAS, IESKAITOT, BET NEIEROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM LIETOŠANAS MĒRĶIM. “ROCHE” ĪPAŠI NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS PAR SATURA, PROGRAMMATŪRAS, TEKSTA, GRAFIKAS, RĪKU, SAIŠU, ĪPAŠNIEKA BUKLETU, IERĪČU LIETOŠANAS INSTRUKCIJU VAI CITAS INFORMĀCIJAS, KAS ATRODAMA VIETNĒ, VAI IZMANTOJOT ŠO VAI CITU VIETNI, UZ KURU IR SAITE ŠAJĀ VIETNĒ, PRECIZITĀTI VAI AKTUALITĀTI. “ROCHE” NEGARANTĒ, KA ŠĪ VIETNE BŪS PIEEJAMA, DARBOSIES BEZ TRAUCĒJUMIEM, KĻŪDĀM, VĪRUSIEM VAI CITIEM KAITĪGIEM KOMPONENTIEM.

LĪDZ MAKSIMĀLAJAM LIKUMOS ATĻAUTAJAM APJOMAM NE “ROCHE”, NE KĀDA CITA PUSE, KAS IESAISTĪTA ŠĪS VIETNES IZSTRĀDĒ VAI PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANĀ,  NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM, IESKAITOT BEZ IEROBEŽOJUMIEM NEJAUŠUS UN LIKUMSAKARĪGUS ZAUDĒJUMUS, NETIEŠUS ZAUDĒJUMUS VAI ZAUDĒJUMU KOMPENSĀCIJU, PERSONU IEVAINOJUMUS, NĀVI, NEIEGŪTU PEĻŅU VAI ZAUDĒJUMUS, KAS RADUŠIES NO VIETNES VAI SATURA LIETOŠANAS VAI NEPIEEJAMĪBAS, VAI DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, KĻŪDĀM,NOLAIDĪBAS, KAVĒJUMIEM, DARBĪBAS VAI PĀRRAIDES DEFEKTIEM, DATORU VĪRUSIEM, SAKARU SISTĒMAS KĻŪDAS VAI ZUDUMI, KAS SAISTĪTI AR ŠĪS VIETNES VAI SATURA LIETOŠANU, JA TAS BALSTĪTS UZ GARANTIJU, LĪGUMU, DELIKTU VAI JURIDISKO TEORIJU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI “ROCHE” IR ZIŅOJUSI PAR ŠĀDIEM BOJĀJUMIEM. JA NEESAT APMIERINĀTS AR ŠO VIETNI VAI ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, VIENĪGAIS LĪDZEKLIS IR PĀRTRAUKT TO LIETOT.

Informācija, ieskaitot produkta informāciju, kas iekļauta vai uz ko atsaucas Vietnē vai jebkurā e-pastā vai citā saziņas formā, ko esat saņēmis no Vietnes kā atbildi uz brīvprātīgo reģistrācijas formu, ir vispārīga rakstura un tikai informatīva. Vietne NAV paredzēta medicīniskā palīdzības sniegšanai vai medicīniskas diagnozes vai ārstēšanas noteikšanai. Vienmēr par jebkuriem medicīniskiem jautājumiem meklējiet ārsta vai cita kvalificēta veselības aprūpes speciālista palīdzību. Ievērojiet veselības aprūpes speciālistu ieteikumus vai arī nevilcinieties meklēt medicīnisku palīdzību šajā Vietnē iekļautās vai ar tās palīdzību pieejamās informācijas dēļ.

Šajā Vietnē var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. “Roche” nekontrolē, neatbild, kā arī neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šo trešo pušu tīmekļa vietņu saturu, praksi vai standartiem. Saišu iekļaušana uz trešajām pusēm nenozīmē, ka tās rekomendē vai atbalsta “Roche”. Jūs pats uzņematies atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu lietošanu, uz tām attiecas šo trešo pušu tīmekļa vietņu lietošanas noteikumi un nosacījumi.

Jūs esat atbildīgs par jebkuras informācijas, ieskaitot e-pastā, precizitāti, ko jūs sniedzat “Roche”, izmantojot Vietni.  Jūs piekrītat neiesniegt vai nepārsūtīt materiālu, kas ir nelegāls, ar draudiem, apmelojošs, ceļ neslavu, neķītrs, pornogrāfisks vai zaimojošs. Jūs piekrītat arī neaugšupielādēt, nesūtīt pa e-pastu vai citādi nepārsūtīt materiālus, kas traucētu Vietnes darbību. Ja jūsu sūtītajā e-pastā būs iekļauta informācija par iespējamām medicīnas ierīces blaknēm , “Roche” var vajadzēt sazināties ar jums, lai iegūtu papildu informāciju.

Aicinām ziņot par negatīvām blaknēm FDA (ASV Pārtikas un zāļu pārvalde). Apmeklējiet http://www.fda.gov/safety/medwatch/default.htm vai zvaniet 1-800-INFO-FDA (1-888-463-6332).

Izņemot tālāk šajā Vietnē skaidri norādītos gadījumus, informācija, ko sniedzat “Roche”,  izmantojot šo Vietni, ir bez maksas un nav konfidenciāla. “Roche” ir tiesības pavairot, lietot, atklāt un nodot informāciju citiem jebkādu iemeslu dēļ bez jūsu piekrišanas vai samaksas jums. “Roche” drīkst izmantot jebkuras idejas, domas, prasmes vai metodes, kas iekļautas, informācija, ko kādu iemeslu dēļ esat sniedzis.

Izmantojot šo Vietni, jūs drīkstat iesniegt un “Roche” drīkst savākt noteiktu ierobežotu informāciju par jums un to, kā jūs lietojat tīmekļa vietni.  Ievērojot Privātuma politiku, “Roche” drīkst izmantot šo informāciju jebkuriem mērķiem, ieskaitot tirgzinību.

Šī Vietne ir paredzēta tikai Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājiem. Šī Vietne var ietvert informāciju par produktiem vai citu informāciju, kas nav citādi pieejama vai nav spēkā jūsu valstī. Lūdzu, apzinieties, ka “Roche” neuzņemas nekādu atbildību par to, ja lietojat šo tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju, kas var neatbilst jūsu valsts tiesiskajam procesam, normatīvajiem aktiem, reģistrācijai vai lietošanai jūsu valstī. Jūs pats uzņematies atbildību par piekļūšanu šai Vietnei, ja neatrodaties Amerikas Savienotajās Valstīs.

Jebkurš jebkura produkta vai pakalpojuma piedāvājums šajā Vietnē nav spēkā, ja to aizliedz likums.

Uz visu tekstu, grafiku un mākslinieka darbu, kas parādās šajā Vietnē,  attiecas “Roche” autortiesības (vai “Roche” to izmanto ar attiecīgām trešo pušu atļaujām), tāpēc to aizsargā Amerikas Savienoto Valstu federālie un starptautiskie autortiesību likumi. Jebkura pavairošana, pārsūtīšana vai citāda lietošana ir stingri aizliegta. Lūgums atļaut izmantot jebkuru šajā Vietnē iekļauto informāciju jāadresē vietnes uzturētājam.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK ACTIVE, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK COMPASS, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK DIRECT TO YOU, ACCU-CHEK INNER CIRCLE, ACCU-CHEK LINKASSIST, ACCU-CHEK MULTICLIX, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK NANO SMARTVIEW, ACCU-CHEK PREFERRED SAVINGS, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SMARTVIEW, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK TENDER, ACCU-CHEK TESTING IN PAIRS, ACCU-CHEK TO, ADVANTAGE, CAMIT, COMBO, COMFORT CURVE, FASTCLIX, RAPID-D, SOFTCLIX un ULTRAFLEX ir “Roche” preču zīmes.

Visi pārējie produktu nosaukumi un preču zīmes ir to īpašnieku īpašums.

Visu šo preču zīmju lietošana vai ļaunprātīga izmantošana ir stingri aizliegta. Neko no šeit ietvertā nedrīkst interpretēt netieši, izmantojot estoppel principu vai citādi, lai nodotu vai piešķirtu atļauju vai tiesības, uz ko attiecas “Roche” vai citas trešās puses patents vai preču zīme.

Uz šiem Lietošanas noteikumiem attiecas Amerikas Savienoto Valstu likumi un Indiānas pavalsts likumi.

Uz šīs Vietnes izmantošanu attiecas arī Privātuma politika.

“Roche” jebkurā brīdī bez brīdinājuma drīkst pārtraukt jūsu piekļuvi šai Vietnei vai tās daļām, ja tā vienpersoniski uzskata, ka jūs esat pārkāpis vai varētu pārkāpt kādu šo Lietošanas noteikumu noteikumu vai nosacījumu, kā arī savām vajadzībām.