Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
teksta izmērsaaa
Latvia

Sazinieties ar Mums

Paldies par mūsu Accu-Chek tīmekļa vietnes apmeklēšanu!

Ja jums ir jautājumi par Accu-Chek produktiem, lūdzu, zvaniet vai rakstiet mums e-pastu.

E-pasti tiks izskatīti darba laikā. Mēs atbildēsim 72 stundu laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī vietne nav paredzēta vai veidota, lai ziņotu mūsu uzņēmumam par produktu blaknēm. Lai ziņotu par produktu blaknēm, lūdzu, sazinieties, ar Accu-Chek informācijas līniju.

Ja vajadzīga neatliekama medicīniskā palīdzība, lūdzu, sazinieties ar Glābšanas dienestu vai vērsieties pie veselības aprūpes speciālista.

Mēs vēlētos, lai varētu izmantot Jūsu sniegtos datus, lai ar Jums sazinātos saistībā ar piedāvājumiem un Jums nosūtītu tirgvedības komunikācijas un reklāmas materiālus par mūsu produktiem, pakalpojumiem un jaunajām iespējām. Protams, mēs tā rīkosimies tikai ar Jūsu piekrišanu. Ja izvēlaties nedot piekrišanu, Jūs to brīvi varat darīt, un mēs ar Jums nesazināsimies šajā jautājumā. Ja tagad dodat piekrišanu, jūs to vēlāk varat jebkurā laikā grozīt vai atsaukt, vēršoties uz mūsu adresi [email protected] or [email protected], abos gadījumos neietekmējot apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. Visos mūsu biļetenos ir saite un informācija par to, kā varat atcelt vai pārvaldīt savus abonementus.

Datu pārziņi ir Roche Diagnostics International AG, Basel Branch Diabetes Care, reģ. Nr. Šveicē: CHE-400.304.407, ar pārstāvi Eiropas Savienībā Roche Privacy GmbH, reģ. Nr. Vācijā: HRB 718233, [email protected], kā arī UAB Roche Lietuva, reģ. Nr. Lietuvā: 300089404, [email protected] un UAB "CSO Pharma Baltic" Latvijas filiāle, reģ. Nr. Latvijā: 40103217435, [email protected], ciktāl tie iesaistās minētajās apstrādes un mārketinga darbībās (plašāka informācija par attiecīgo Roche uzņēmumu ir pieejama vietnē https://www.accu-chek.lv/).

Datu pārziņi apstrādās Jūsu personas datus, t.sk. veselības datus, lai sūtītu mārketinga e-pastus. Apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu nepārprotama piekrišana saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a) apakšpunktu. Personas dati var tikt izmantoti segmentēšanai, lai Jūs saņemtu iespējami piemērotāko informāciju.

Jūsu personas datus glabāsim trīs gadus pēc pēdējās saziņas ar Jums. Mēs varam glabāt Jūsu personas datus arī pēc norādītā termiņa, ja apstrāde ir nepieciešama citiem leģitīmiem mērķiem.

Mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar Roche uzņēmumiem un citām personām, ciktāl tas nepieciešams augstāk minētajiem nolūkiem vai mūsu leģitīmajās interesēs, saskaņā ar attiecīgajiem līgumiem starp mums un minētajām personām, kā arī ar valsts vai tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Dati var tikt nodoti arī uz valstīm, kurās ir citādi datu aizsardzības noteikumi, nekā Jūsu dzīvesvietas valstī. Šādā gadījumā mēs nodrošinām atbilstošus līgumiskus datu aizsardzības pasākumus attiecībās ar jebkuru datu saņēmēju.

Jums ir tiesības piekļūt, labot, dzēst, ierobežot apstrādi, iebilst pret apstrādi, uz datu pārnesamību, iebilst pret automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu un atsaukt piekrišanu. Lai iegūtu papildu informāciju un/vai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu [email protected]. Lai nodrošinātu datu aizsardzību un īstenotu Jūsu tiesības, mums ir tiesības lūgt Jums apliecināt identitāti. Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, kas Latvijā ir Datu valsts inspekcija, e-pasts: [email protected], vietne: www.dvi.gov.lv.