Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privātuma Politika

Mēs, “Roche Diabetes Care, Inc.” (”Roche”), Accu-Chek® produktu radītāji, vēlamies aizsargāt jūsu personisko informāciju. Šī politika nosaka, kāda veida personisko informāciju “Roche” drīkst vākt; ar kādiem līdzekļiem “Roche” drīkst vākt, lietot vai nodot jūsu personisko informāciju; darbības, ko “Roche” veic, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju; izvēle, kas jums tiek piedāvāta saistībā ar jūsu personiskās informācijas lietošanu. Lietojot accu-chek.com (”Vietne”), jūs piekrītat šai Privātuma politikai. Ja jūs iesniedzat informāciju, izmantojot šo Vietni, jūs piekrītat šīs informācijas vākšanai, lietošanai un atklāšanai atbilstoši šai Privātuma politikai.

Šīs Privātuma politikas vajadzībām “Personu identificējoša informācija” ir jebkura informācija, pēc kuras jūs var identificēt, ieskaitot, bet neierobežojoties ar vārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona numuru un jebkādu finanšu informāciju, ko sniedzat, lai veiktu darījumu ar “Roche”. Šī Privātuma politika neattiecas uz informāciju, kas ir savākta no bezsaistes resursiem un sakariem, izņemot gadījumus, kad šī informācija tiek apvienota ar Personu identificējošu informāciju, ko “Roche” savākusi šajā Vietnē. Šī Privātuma politika neattiecas uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, uz ko šajā Vietnē ir saites. “Roche” neatbild par šo trešo pušu tīmekļa vietņu privātuma praksi vai saturu.

Mēs apņemamies vākt, glabāt un  sargāt personisko informāciju par jums atbilstoši šai politikai un spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet šo Paziņojumu par konfidencialitāti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī Vietne ir paredzēta lietotājiem, kas dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs. Mūsu interesēs nav šajā Vietnē vākt personu identificējošu informāciju no personām, kas dzīvo ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm.

Nav paredzēts nepilngadīgajiem

Šī Vietne nav veidota vai paredzēta bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Turklāt mēs apzināti nevācam nekādu personisku informāciju no cilvēkiem, kas ir jaunāki par 13 gadiem, bez iepriekšējas, pārbaudāmas vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišanas. Visiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pirms jebkādas Personu identificējošas informācijas lietošanas vai atklāšanas šajā Vietnē jāprasa vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauja. Lai iesniegtu reģistrāciju vai aptauju, jums jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ja domājat, ka nepilngadīgais, kura vecāks vai aizbildnis jūs esat, ir reģistrējies bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums pa accu-chek.care@roche.com, un mēs rīkosimies, lai izņemtu visu ar nepilngadīgo saistīto personu identificējošo informāciju.

Vāktā informācija

Šajā Vietnē mēs varam pieprasīt par jums Personu identificējošu informāciju, lai apstrādātu pieprasījumu, dotu piekļuvi noteiktiem pakalpojumiem vai personalizētu jūsu pieredzi. Vairākās šīs Vietnes vietās, lai tās lietotu, tiek prasīta Personu identificējoša informācija, ieskaitot, bet neierobežojoties ar aptaujām, reģistrāciju un satura kopīgošanas iespējām. “Roche” un tās sadarbības partneri vāc šo informāciju par jums tikai tad, ja jūs to brīvprātīgi mums sniedzat. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķais šīs Vietnes iespējas var nebūt pieejamas, ja izvēlaties nesniegt noteikta veida Personu identificējošo informāciju. Jebkura Personu identificējošā informācija, ko sniedzat “Roche”, tiks izmantota atbilstoši šai Privātuma politikai.

Papildus “Roche” var savākt informāciju no jūsu datora vai interneta ierīces, lai veiktu statistisku analīzi par šīs Vietnes lietošanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet Sīkdatņu politiku.

Informācijas izmantošana

Jebkura Personu identificējošā informācija, ko “Roche” vāc, var tikt izmantota šādiem mērķiem:

  • ”Roche” vai mūsu sadarbības partneru komercdarbības mērķiem, ieskaitot likumīgu tirgzinību, pārdošanu, operatīvās un finanšu darbības.
  • Lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, ieskaitot pieprasījumu veikt darījumu, saņemt informāciju vai dalīties ar šīs Vietnes saturu ar citu personu.
  • Lai labāk saprastu jūsu vajadzības un to, kā mēs varam uzlabot savus produktus un pakalpojumus.
  • Lai sazinātos ar jums par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt.
  • Lai pielāgotu jums Vietnes darbību.

Ja to atļauj vienošanās ar pakalpojumu sniedzējiem, “Roche” drīkst kombinēt Personu identificējošo informāciju, ko jūs iesniedzat šajā Vietnē, ar citu informāciju, ko esat mums iesniedzis – gan tiešsaistē, gan bezsaistē. “Roche” drīkst arī apvienot šo Personu identificējošo informāciju ar trešo personu nodrošinātajiem ierakstiem. “Roche” izmanto šo apvienoto informāciju, lai palīdzētu izveidot labākus “Roche” produktus, nodotu jums informāciju, uzlabotu tirgzinību un pētniecību, kā arī sekmētu citas komercdarbības funkcijas.

Nodošana Trešajām pusēm

“Roche” drīkst nodot jūsu Personu identificējošo informāciju savām filiālēm un pārstāvniecībām. Papildus “Roche” drīkst nodot jūsu Personu identificējošo informāciju ar trešajām pusēm no ārpuses vienīgi šādiem mērķiem:

  • Lai palīdzētu veikt “Roche” komercdarījumus.
  • Lai veiktu “Roche” tīmekļa vietņu un citu platformu tehnisko uzturēšanu.
  • Lai nodrošinātu apvienošanu, konsolidāciju, vadības pārņemšanu vai citu uzņēmuma reorganizāciju, kurā “Roche” piedalās.
  • Lai atbildētu uz attiecīgiem likumīgo pārvaldes iestāžu pieprasījumiem, kā arī tad, ja to prasa likumi, tiesas lēmumi vai valdības noteikumi.
  • Ja tas nepieciešams uzņēmuma auditam vai sūdzības vai drošības draudu izmeklēšanai vai atbildēšanai.

Filiālēm, pārstāvniecībām vai citiem sadarbības partneriem, kam “Roche” nodod jūsu Personu identificējošo informāciju, tiks prasīts rīkoties ar šo informāciju atbilstoši šai Privātuma politikai.

Sociālo tīklu spraudņi

Šajā Vietnē var tikt izmantoti sociālo tīklu spraudņi (piem., Facebook “Like” poga), lai dotu iespēju jums viegli kopīgot informāciju ar citiem. Kad jūs apmeklējat šo Vietni, sociālā tīkla spraudņa operatoram var būt iespēja ievietot jūsu datorā sīkdatni, kad ļauj operatoram atpazīt lietotāju, kuri jau iepriekš ir apmeklējuši šo Vietni. Ja esat pieteicies saistītā sociālā tīkla tīmekļa vietnē (piem., Facebook), kad pārlūkojat šo Vietni, sociālā tīkla spraudnis ļauj sociālā tīkla tīmekļa vietnei saņemt informāciju par to, ka esat apmeklējis šo Vietni. Sociālā tīkla spraudnis var arī ļaut sociālā tīkla tīmekļa vietnei dalīties ar informāciju par jūsu darbībām šajā Vietnē ar citiem šī sociālā tīkla tīmekļa vietnes lietotājiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par informāciju, kas tiek kopīgota ar sociālā tīkla spraudni, jums jāizlasa šī sociālā tīkla vietnes paziņojums par konfidencialitāti.

“Nesekot” signāli

Var izmantot noteiktus tīmekļa pārlūkus un citas programmas, lai darītu zināmas “Roche” savas vēlmes par to, kā un vai “Roche” vai trešās puses drīkst vākt informāciju par jūsu tiešsaistes aktivitātēm. Pašlaik “Roche” neatbild uz šādiem signāliem.

Personu identificējošās informācijas izmantošana tirgzinības vajadzībām

“Roche” nepārdos vai nenodos jūsu Personu identificējošo informāciju nesaistītiem vienībām viņu tirgzinības vajadzībām, ja vien jums par to netiek skaidri paziņots un jūs skaidri nedodat savu piekrišanu. “Roche” izmanto trešo pušu reklāmas uzņēmumus, lai izvietotu reklāmas citās tīmekļa vietnēs. Šie uzņēmumi var izmantot datus par jūsu šīs Vietnes un citu tīmekļa vietņu apmeklējumiem, lai mērītu reklāmas efektivitāti un piedāvātu mūsu preču un pakalpojumu reklāmas, kas varētu jūs interesēt. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo praksi un jūsu izvēli izvairīties no tā, lai šie uzņēmumi izmanto šo informāciju, izlasiet mūsu Sīkdatņu politiku.

Datu drošība

“Roche” un tās sadarbības partneri veic saprātīgas darbības, lai aizsargātu Personu identificējošo informāciju, kam mēs piekļūstam vai ko saņemam šajā Vietnē, no pazušanas, ļaunprātīgas vai neautorizētas izmantošanas, atklāšanas, grozīšanas vai iznīcināšanas. Tomēr “Roche” negarantē jūsu Personu identificējošās informācijas drošību un maksimālajā likumā atļautajā apjomā neuzņemas atbildību par kaitējumu, ko izraisījis informācijas zudums, ļaunprātīga vai neautorizēta izmantošana, atklāšana, grozīšana vai iznīcināšana. Mēs iesakām jums izmantot visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Personu identificējošo informāciju, ko iesniedzat šajā Vietnē.

Datu precizitāte

“Roche” vēlas pārliecību, ka mēs  glabājam tikai visprecīzāko un jaunāko informāciju par jums. Tāpēc, ja domājat, ka jūsu kontaktinformācija ir jāatjauno, rakstiet mums e-pastu, lai izlabotu vai atjaunotu savu kontaktinformāciju.

Paziņojums, izvēle un kontrole

Pirms jūs sniedzat “Roche” savu Personu identificējošo informāciju, jums tiks parādīts paziņojums (ieskaitot ar šīs Privātuma politikas palīdzību) par to, kādiem mērķiem mēs vācam un izmantojam Personu identificējošo informāciju, kā sazināties ar mums jautājumu vai sūdzību gadījumā, par trešo pušu veidiem, kam mēs atklājam Personu identificējošo informāciju un par izvēles iespējām un līdzekļiem, kā jūs varat ierobežot savas Personu identificējošās informācijas izmantošanu un atklāšanu. “Roche” paziņos jums arī, pirms izmantos vai atklās jūsu Personu identificējošo informāciju mērķiem, kas atšķiras no tiem, kam sākotnēji informācija tika vākta.

Ja jūs izvēlaties noteiktus pakalpojumus vai ziņojumus, jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiem, ievērojot instrukcijas, kas iekļautas katrā ziņojumā, vai jebkurā laikā sazinoties ar “Roche”, izmantojot tālāk atrodamo kontaktinformāciju. Ja nolemjat atteikties no pakalpojuma vai ziņojumu saņemšanas, “Roche” jūsu pieprasījumu apstrādās ātri un bez jautājumiem.

Piekļuve jūsu Personu identificējošajai informācijai

“Roche” apņemas ievērot jūsu tiesības piekļūt un labot savu Personu identificējošo informāciju. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot tālāk atrodamo kontaktinformāciju, mēs priecāsimies jums palīdzēt. “Roche” drīkst ierobežot vai liegt piekļuvi Personu identificējošajai informācijai gadījumā, ka šādas piekļuves nodrošināšana būtu nesaprātīgi apgrūtinoša vai dārga, ja likumā nav noteikts citādi. Noteiktos apstākļos pamatotos gadījumos “Roche” var iekasēt saprātīgu maksu par piekļuvi un citiem pieprasījumiem saistībā ar Personu identificējošo informāciju.

Jūsu Personu identificējošās informācijas starptautiska nodošana

Jebkura Personu identificējošā informācija, ko jūs sniedzat mums, izmantojot šo Vietni, var tikt nodota vai glabāta ģeogrāfiskā reģionā, kurā noteiktas citādas privātuma saistības nekā jūsu valstī.

Kalifornijas privātuma tiesības

Kalifornijas Civilkodeksa 1798.83. daļa ļauj Kalifornijas iedzīvotājiem pieprasīt noteiktu informāciju par personiskās informācijas atklāšanu trešajām pusēm tiešiem tirgzinības mērķiem. Lai iesniegtu šādu pieprasījumu, lūdzu, rakstiet uz:

Roche Diabetes Care, Inc.
 9115 Hague Road
 Indianapolis, Indiana 46250
 Attn: Privacy Officer

Noteikti iekļaujiet savu vārdu un adresi; ja vēlaties saņemt atbildi pa e-pastu, varat iekļaut savu e-pasta adrese. Pārējos gadījumos  mēs atbildēsim pa pastu likumā noteiktajā laikā.

Privātuma politikas atjauninājumi

Laiku pa laikam “Roche” var pārskatīt šo Privātuma politiku. Jebkuras pārmaiņas šajā Privātuma politikā nekavējoties tiks atspoguļotas šajā lapā. “Roche” iesaka jums regulāri pārskatīt šo Privātuma politiku, lai konstatētu izmaiņas. Mūsu tīmekļa vietnes lietošanas turpināšana pēc Privātuma politikas izmaiņu publicēšanas norāda uz jūsu piekrišanu izmantot no jauna pievienoto informāciju saskaņā ar laboto Privātuma politiku. Datums, kad veikti šīs politikas pēdējie labojumi, ir redzams šīs politikas augšpusē.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir jautājumi par šo Privātuma politiku vai šīs Vietnes praksi, lūdzu, sazinieties ar mums.